Zákaznický magazín COOP
 O nás...
*Základní informace
*Podklady pro inzerci
*Tiráž

 Archivy
*Zákaznický magazín
*Magazínek COOP

 Čiperka
Čiperka 5/2010
5/2010

 Tiráž
COOP Rádce
zákaznický magazín prodejen COOP

Registrováno pod číslem: MK ČR E 8002
Pro COOP Centrum družstvo vydává:
DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
tel.: 378 218 112, 378 218 113
fax: 377 325 972
Project Director: Luboš Liška
Redakce: Mgr. Zdeňka Čížková
Grafická úprava, sazba: Mgr. Vladimír Bareš, DiS.
internet: http://www.delex.cz

COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Ředitel: Ing. Josef Holub
Marketing COOP: Jitka Wohlrabová, Andrea Mouralová
tel.: 224 106 145, 224 106 146
fax: 224 106 140
internet: http://www.coop.cz

Individuální objednávky:
Mgr. Zdeňka Čížková, e-mail: cizkova@delex.cz
tel.: 724 151 095

logo ABC ČR Tištěný náklad: 159.000 ks
Tištěný náklad ověřuje společnost
ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku

Internetovou verzi naleznete na www.coopclub.cz


© 2001 – 2010 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s. r. o.

 Nejnovější vydání
COOP Rádce 5/2010
5/2010

 Starší vydání
COOP Rádce 4/2010
4/2010

COOP Rádce 3/2010
3/2010