magazínek coop
 O nás...
*Čiperka
*Podklady pro inzerci
*Tiráž

 Archivy
*Zákaznický magazín
*Magazínek COOP

 COOP Rádce
 (Zákaznický magazín)
COOP Rádce 5/2010
5/2010

 Tiráž
Čiperka
dětský magazínek prodejen COOP

Registrováno pod číslem: MK ČR E 17478
Vydává: DELEX, s. r. o. pro COOP Centrum družstvo
DELEX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
tel.: 378 218 112, 378 218 113
fax: 377 325 972
Project Director: Luboš Liška
Redakce: Mgr. Zdeňka Čížková
Ilustrace: BcA. Alena Janečková, Mgr. Barbora Jílková
Grafická úprava, sazba: DTP Delex, Mgr. Barbora Jílková
internet: http://www.delex.cz

COOP Centrum družstvo,
U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3

Ředitel: Ing. Josef Holub
Marketing COOP: Jitka Wohlrabová, Andrea Mouralová
tel.: 224 106 145, 224 106 146
fax: 224 106 140
internet: http://www.coop.cz

Individuální objednávky:
Mgr. Zdeňka Čížková, e-mail: cizkova@delex.cz
tel.: 724 151 095

logo ABC ČR
Tištěný náklad ověřuje společnost
ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku

Internetovou verzi naleznete na www.coopclub.cz


© 2001 – 2010 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s. r. o.

 Nejnovější vydání
čiperka 5/2010
5/2010

 Starší vydání
čiperka 4/2010
4/2010

čiperka 3/2010
3/2010