O řetězci TIP

Tento družstevní maloobchodní řetězec zahájil svou činnost 1. 4. 2000, kdy sdružoval 51 obchodních jednotek 15 spotřebních družstev. Správou byla až do roku 2006 pověřena Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, od 1. 1. 2007 COOP Centrum družstvo Praha.

Původně byla pro zapojené prodejny stanovena prodejní plocha od 300 do 599 m2, v roce 2005 bylo rozpětí prodejní plochy rozšířeno až do 999 m2. K 31. 12. 2005 byla ukončena činnost řetězce COOP TEMPO a prodejny, začleněné do tohoto řetězce, byly převedeny do řetězce COOP TIP. V současné době v řetězci působí 71 obchodních jednotek z celkem 16 českých i moravských spotřebních družstev.

Obchodní jednotky řetězce odpovídají provoznímu formátu "supermarket" a nacházejí se především v sídlištní městské zástavbě nebo menších městských aglomeracích. Vyznačují se širokou nabídkou potravinářského i nepotravinářského zboží každodenní potřeby s důrazem na širokou nabídku čerstvého zboží. Správa řetězce pravidelně vyhlašuje prodejní akce, ke kterým také zabezpečuje informační letáky. Pro zákazníky řetězce jsou pořádány ochutnávky zejména nově zaváděných druhů zboží a další obchodní aktivity, jako jsou zákaznické soutěže apod.

Samozřejmostí je samoobslužná forma prodeje s obslužnými úseky čerstvého zboží a dispoziční řešení, které umožňuje zákazníkům pohodlný nákup, dobrou orientaci v prodejně a rychlé odbavení.


      
      
© 2007 - COOP Centrum družstvo