www.coop.cz homepage magazínů
Zákaznický magazín
 Číslo 2/2002
*Vybráno z obsahu...
*Úvodník
*Kotlíková romance
*Čajový dýchánek
*Cobblery - ledové nápoje
*O kuchařských knihách
*Melounové osvěžení
*Co znamenají éčka
*Slunce na zemi
*Prostíráme na zahradě
*Sůl nad zlato
*Rady od plotny
*Ochrana před
salmonelami

*Nealkoholické nápoje
*Z redakční pošty
*Základní informace

 Archivy Zákaznického
 magazínu
*Potraviny
*Stavebniny

 Sůl nad zlato
Bílý zázrak

NaCl (chlorid sodný) - bezbarvá krystalická látka. V přírodě se vyskytuje jako minerál halit. Získává se z ložisek (hlubinným dobýváním nebo loužením) nebo z mořské vody. Světové zásoby chloridu sodného jsou prakticky nevyčerpatelné.

krystaly kuchyňské soli

Díky soli nám nejen chutná, ale organismus přijímá prostřednictvím soli řadu stopových prvků (jód, fluor, draslík, hořčík, vápník, ap.). I Jan Werich ve filmové pohádce Byl jednou jeden král poznal, že bez soli to nejde. Solné prameny uctívali už germánští pohané, ale četné odkazy na bělavé krystaly nalezneme i v bibli. První zmínky o soli se objevují již ve starověku v hebrejském, řeckém a arabském písemnictví. Význam soli dokládá i to, že se dříve používala i jako platidlo. Např. ještě nedávno ve střední Africe žily komunity, kde bylo možné koupit nevěstu za sto padesát solných cihel. Ohromný význam měl obchod s bílým zlatem ve starém Římě, čemuž odpovídal i název nejznámější solné stezky - Via salaria. Římští vojáci, kteří doprovázeli drahocenný bělostný náklad, dostávali štědře zaplaceno. Mzda se nazývala soldem, vojákům říkali odvozeně soldáti. Od pozdějšího římského výrazu salarium je krůček k anglickému salary, výrazu pro plat.

Obchod se solí se stal výsadou panovníků. Římský konzul Livius Solinator se proslavil tím, že dokázal solnými daněmi pokrýt nákladnou druhou punskou válku s bohatým Kartágem. V daleké Číně platili daň z obchodu se solí už před třemi tisíci lety. Nejznámější daní se nakonec stala francouzská solná daň gabelle, jejíž výše vždy závisela na rozmarech pařížského dvora, a byla bezpochyby jednou z rozbušek Velké francouzské revoluce. Stejně tak o jeden a půl století později hrál bojkot britského solného monopolu podstatnou roli v Gándhího boji za indickou samostatnost.

Bohatství plynoucí z obchodů se solí přinášelo užitek Keltům, Byzanci, benátské republice či bývalým vládcům rakouského Salcburku. Mocné říše prožívaly růst i pád, solné karavany v západoafrickém Taoudenni přetrvávají dodnes. Stejně jako před sto lety putují saharskými písky do mýtického města Timbuktu, jehož slávě dala vznik bělavá moučka ze žhnoucích dolů uprostřed pouště.

kuchyňská sůl

Když v roce 1936 vtrhla italská armáda do etiopské Addis Abeby, ve sklepení centrální banky našli vojáci vedle zlatých cihel srovnány úhledné solné krychličky. Všechny měly své číslo a byly evidovány v tlustém katalogu.

Severoafričtí beduíni zase nikdy nenapadli člověka, když předtím ochutnali z jeho zásob soli.

V mnoha částech světa, i u nás, je zvykem vítat hosty v domě chlebem a solí. Pro Čechy i další slovanské národy byla symbolem pohostinnosti. Novorozencům naši předkové vhazovali do pokrývek několik hrstí soli, aby jim zajistili pevné zdraví. Ale rozsypaná sůl u nich znamenala předzvěst zkázy a neštěstí.

kuchyňská sůl

Jsou na světě i místa, kde sůl proklínají. Známá je solná oblast Kara-Bogaz-Gol na západním okraji turkmenské pouště Karakum - solný prach se tu lidem lepí na patro, bílá písečná moučka dusí všechno živé. Přesto na místě, kde přežívají pouze škorpioni a hadi a které bylo jedním z nejhorších sovětských pracovních táborů, dodnes žijí lidé, aby těžili drahocenné bílé zlato.

Když solit, tak zdravě

Doporučená denní dávka soli se přesně neudává, ale odhaduje se zhruba na deset gramů. Nad přílišným solením zdvihají odborníci varovně ukazovák. Porovnávací studie dokazují, že blahodárný konzervační účinek solných krystalů je draze vykoupen neúměrnou zátěží organizmu v podobě vysokého krevního tlaku. Mnoho lékařů tvrdí, že člověk bohatě vystačí s množstvím soli obsaženým v základních potravinách. Slánku označují za zbytečný a nezdravý luxus.

Nadměrný přísun soli však nehrozí jen z dosolování u stolu. Mnohé pokrmy obsahují mnoho soli ještě předtím, než se nám dostanou na stůl. Sůl je i v základních potravinách jako jsou chléb, mléko, vejce či luštěniny. Jen v pečivu přijímáme dvě třetiny potřebné dávky soli. Nadbytečný přísun soli ničí chuťové buňky, stálá přítomnost soli ve slinách vede k nižší citlivosti na slanou chuť. Začarovaný kruh končí bezděčným dosolováním. Zdravotní problémy pak mnohé inspirují k opačnému extrému - rozhodnou se nesolit vůbec. Ani tento přístup však není podle odborníků optimální. Přísná a náhlá redukce soli může vést ke snížení hladiny inzulinu a vyšší hladině cholesterolu v krvi. Mnoho odborníků proto radí: konzumovat, co si tělo žádá, ale zůstat u rozumné střídmosti. Sůl se používá jako koření, dochucovadlo nebo jako konzervační prostředek. Krystalky chloridu sodného absorbují vlhkost a jsou snadno rozpustné ve vodě. Při 20°C se dokáže ve 100 g vody rozpustit 36 g soli.

vejce, sůl, rohlíky

Sůl na pultech

Kamenná sůl se dobývá v solných, nepříliš hlubokých dolech. Je-li kvalitní, rozemele se na prach, proseje a zabalí. Obsahuje-li příliš mnoho příměsí, musí se nejprve vylouhovat, potom se promývá solným roztokem a později čerstvou vodou. Nakonec se usuší a pomele. V maloobchodě se kamenná sůl prodává pod názvem stolní sůl. Tradičně se balí do sáčků, ale již i do krabic. Tato sůl obsahuje nejméně 98% chloridu sodného a maximálně 1% vody. Je hydroskopická a mírně hrudkovatí.

Vakuová sůl se zpracovává vakuovým pařením, jinak se jí proto říká pařená sůl. Do tohoto produktu se přidávají protihrudkující látky, takže sůl je sypká.

kuře

Sůl s nižším obsahem sodíku se začala vyrábět v zájmu zdravější výživy. Na našem trhu se objevila již počátkem 90. let i speciální solicí směs pro osoby postižené zvýšeným krevním tlakem nebo některými chorobami, kde lékař doporučuje snížení přísunu sodíku do organismu. Tato sůl, dříve nazývaná dietní nebo lehká, je dnes v prodeji jako solicí směs, protože ji nelze podle zákona o potravinách zařadit pod názvem jedlá sůl. Důvodem je snížený obsah NaCl, který je zpravidla až z 50% nahrazen KCl.

Mořská sůl se dá dnes koupit téměř všude. Její výroba je jednoduchá. Je k ní zapotřebí mořská voda a sluneční paprsky, které vodu odpaří. Obchod nabízí i dietní mořskou sůl, jejíž obsah chloridu sodného činí pouhých 33%.

vejce, česnek, sůl

Povinné obohacování soli jódem bylo v ČR zavedeno počátkem 50. let. Toto nařízení skutečně velmi významně přispělo k řešení problému nedostatku jódu u obyvatelstva.

Fluorizaci kuchyňské soli jsme převzali podle švýcarského vzoru. Výsledkem je přidávání fluoru do balení soli pro domácnosti od roku 1994.

Kořenící soli jsou další pochutinou v nabídce našich obchodů. Tyto speciální soli (celerová, petrželová, estragonová, česneková apod.) obsahují kromě vakuově ošetřené soli i koření. Při solení však musíme dbát na to, abychom jídlo nepřesolili.


cara
© 2001 - 2002 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s.r.o.

Zákaznický magazín 2/2002

 Starší vydání
Zákaznický magazín 1/2002 1/2002

Zákaznický magazín 4/2001 4/2001