Zákaznický magazín COOP
 Číslo 3/2008
*Vybráno z obsahu...
*Editorial
*Každá rada drahá
*Sudičky nadělily dobře
*Oříšky nejen pro popelku
*Restaurant hotelu Zvíkov:
Spojte historii
s gastronomií

*Lahodná cesta ke zdraví
*Kaleidoskop zajímavostí
a aktualit

*Den s... Mariannou,
12letou dcerou pěstitele
"férového" kakaa

*Recepty našich čtenářů
*Proč se tak jmenují?
Krasoňov

*Vídeňský řízek jedině
od Figlmüllera

*Půvab klenutí nad
říčními proudy

*Slovenský koutek
*Proč chléb už není to,
co býval


*Základní informace

 Archivy
*Zákaznický magazín
*Magazínek COOP

 Půvab klenutí nad říčními proudy
Nejstarší kamenné mosty u nás stojí v Písku a v Praze

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Říká se to i přesto, že dnes už dávno Řím není oním "pupkem" světa, jímž před staletími, ba tisíciletími, před nimiž toto úsloví vzniklo, dozajista býval. A to jak Řím antický, tak později Řím víry pravé. V jiné víře, ostatně, zase všechny cesty vedly do Mekky, v další do Lhasy a... v dalších zase jinam. Cesty samy ovšem nebývaly nic jednoduchého. Pro tuto chvíli je nám zabývat se faktem, že jejich plynulost občas přetnula voda. Ať už stojatá či běhutá. Čili, říční proud.

kamenný most v Písku

Přejít suchou nohou
Jak vodu překonat a nenamočit se bývalo pro poutníky problémem rozměrů netušených. Uběhly věky tápavého hledání a ne zcela uspokojivých řešení, než vymyšlen byl most. Slovo, které se snadno řekne, a objekt, který postavit, rozhodně jednoduché není. Ostatně první mosty také nebyly mosty v tom pravém smyslu slova, ale spíš jen jakési lávky, které pravidelně vzala první větší jarní voda. Až přišly na řadu mosty kamenné.

Přes vodu po kamení
Snad k tomu přispěly balvany v korytech horských potoků a říček, po nichž se, při troše obratnosti, dala voda překonat, snad pomohly zkušenosti z budování jiných kamenných staveb. Šikovní stavitelé totiž brzy našli metodu, jak kamení opracovat a "seřadit", aby se žádoucí účinek dostavil. Důležitost prvních kamenných mostů pro kulturní i obchodní výměnu mezi jednotlivými národy nelze dnes v podstatě asi ani docenit. Žádné staré evropské město, kterému záleželo na jeho významu, se prostě nemohlo obejít bez pevného kamenného mostu přes řeku, při níž leželo. A na řekách leží prakticky všechna města.

kamenný most v Písku

Nejstarší je v Písku
Právě jihočeské město Písek se může pochlubit jedním, velmi raritním prvenstvím. Je to gotický Kamenný most, který je po mostu v nedalekém německém Regensburgu nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem "na sever od Alp". To u nás, kde Praha a její stavitelské skvosty vedou takřka ve všem prim, je vzácnost převeliká. Pražský Karlův most je tedy v Čechách až druhý a není bez zajímavosti, že třetím nejstarším kamenným mostem u nás je most v Roudnici nad Labem (přes Labe byl ovšem prvním), který nechal postavit biskup Jan IV. z Dražic. Dokončen byl 2. října 1340.

kamenný most v Písku

Ale pojďme zpět do Písku. Písecký most přes Otavu má některé jihofrancouzské architektonické prvky a vystavěla jej patrně kamenická huť, která byla autorem píseckého hradu nebo královského Zvíkova. Prameny, které by se o staviteli píseckého mostu zmiňovaly podrobněji, se nám najít nikde nepodařilo. Podobně je to i s přesnými rozměry mostu. Uvádí se například délka 111 metrů a šest kamenných polokruhových oblouků. Jinde najdeme ale délku 109,75 m včetně zdí na levém předmostí, čistou délku 91,37 m a sedm klenutých oblouků. Šířka byla v záznamech uváděna jen jedna – 6,25 m. Rozdíly v mírách mohou být způsobeny nejrůznějšími vlivy, rozdíly v počtech oblouků například rozdíly pohledů laika a odborníka. Nejde sice o detaily pro nás nějak zvlášť podstatné, ale protože na jednom místě se píše, že most byl stavěn sedm let a každý rok byl dokončen jeden oblouk, zdá se být právě toto číslo směrodatnější. Významnější informací ale jistě je, že ačkoliv se neví nic přesného ani o době výstavby Kamenného mostu v Písku, v historických pramenech je připomínán již v roce 1348. Tehdy totiž Karel IV. stanovil, že pokuty vybírané v královském městě Písek mají být věnovány na údržbu mostu. Nejstarší vyobrazení mostu je zase z roku 1479 na fresce ve velkém sále píseckého hradu.

Písecký most dnes
Pokud jde o současnost píseckého Kamenného mostu, uveďme jen několik zajímavostí. Jeden z Věstníků Klubu za starou Prahu z roku 2003 se o Písku a jeho historickém mostu zmiňuje především v souvislosti s povodní roku předchozího. Totiž způsob, jakým Kamenný most tuto tisíciletou vodu přežil, mu vynesl přízvisko "most hrdina". Vzhledem k tomu se v roce 2003 v Písku konala i odborná konference, speciálně se odolností staveb proti povodním zabývající. A nebyli to jen její účastníci, kteří ocenili opravy mostu z let 1994 – 1995 a především pak z let 1996 – 98, díky nimž most přečkal srpen 2002 jen s relativně malými poškozeními. Uvádí se, že na tyto opravy, které most významně zpevnily, přispěl i bývalý prezident Václav Havel a zpěvák Karel Gott. Vložené peníze v řádu milionů se ale vyplatily, neboť ani dvoumetrová vlna, která se přes most při tehdejší povodni valila, s ním nepohnula.

Karlův most

Z Písku do Prahy
Písecký Kamenný most původně chránily dvě brány, obě však vzaly v průběhu staletí za své. Levobřežní se zřítila po povodni roku 1768 a pravobřežní byla kvůli rozvoji komunikace stržena v roce 1825. Kamenný most v Písku byl v průběhu 18. stol., stejně jako jiné podobné stavby, ozdoben sochami. Nejstarší z nich je socha sv. Jana Nepomuckého, v Čechách světce snad nejfrekventovanějšího, k jehož zajímavému životnímu příběhu a pověstem kolem něho se možná v budoucnu dostaneme. Právě tento světec na píseckém mostě je do jisté míry jedním ze spojovacích prvků mezi mostem v Písku a pražským Karlovým mostem. Jeho socha, jejímž autorem je Jan Brokoff, na něm totiž stojí také, a to od roku 1683.

Karlův most
Nejdřív trochu dějepisu. Karlův most měl dva předchůdce. Dřevěný z 10. století a tzv. Juditin, který poškodila velká voda v roce 1272 a definitivně jej "sestřelil" nápor ledu roku 1342. Juditin se jmenoval po durynské choti krále Vladislava II., která byla velkou mecenáškou a výstavbu mostu osobně podporovala. Stavbou nového, tedy již Karlova mostu (v té době a ještě dlouho poté se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský) pověřil císař Karel IV., který k němu 9. července roku 1357 v 5 hodin a 31 minut (!) osobně položil základní kámen, neznámého švábského stavitele Petra Parléře. Ten měl císařovu plnou důvěru, ačkoliv mu tehdy bylo teprve 24 let a předtím ještě žádný most nezbudoval.

Karlův most

Architektonický unikát
Ve své době šlo o skutečný architektonický unikát. Jak stavebními podmínkami (most se musel vyhnout troskám mostu Juditina), tak svými rozměry. Karlův most má 16 pilířů, je dlouhý 516 m a široký 10 m.

K jeho výstavbě i další existenci v toku dějin se váže mnoho příběhů a zajímavostí. Množstvím vajec a mléka, přidávanými do vápna počínaje, údajným svržením později svatořečeného – a námi již zmíněného – Jana Nepomuckého z Karlova mostu do říčního proudu pokračuje, vystavenými hlavami českých pánů sťatých léta páně 1621 na Staroměstském náměstí konče.

Vlastně nekonče, neboť jsou tu i jiné zajímavosti. Třeba povodně, které Karlův most přežil. Odehrávaly se s železnou pravidelností, za nejhorší jsou považovány velké vody z let 1432, kdy voda zbořila pět pilířů (oprava trvala 71 let a z roku 1890, kdy spadly dva pilíře a tři klenby.

Karlův most

Z moderní doby
Závěrem si už jen zopakujme pár dat z historie novodobější – od roku 1883 jezdila přes Karlův most tzv. koňka, kterou už v roce 1905 nahradily tramvaje. Ukázaly se však být na konstrukci mostu příliš těžké, poškozovaly jej, a tak přijely autobusy. Ty zde přepravovaly lidi až do II. světové války, kdy byly zrušeny. A konečně v roce 1965 byla přes Karlův most zastavena i automobilová doprava...

Karlův most je jedinečná historická památka. A obrovský fenomén duchovnosti všeho, kolem něho jdoucího dění.

Dnes jsme jej jen tak "štrejchli" řečeno po česku. Ale jinak to nejde, neboť vydat se po dalších jednotlivostech, které s ním souvisejí, ať už by to byly sochy světců, které jej zdobí, či "Ostrov milenců" – Kampa, to by bylo takovýchto článků na tisíce.

(kl)

© 2001 – 2008 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s. r. o.

Zákaznický magazín 3/2008

 Starší vydání
Zákaznický magazín 2/2008
2/2008

Zákaznický magazín 1/2008
1/2008