www.coop.cz homepage magazínů
Zákaznický magazín
 Číslo 1/2004
*Vybráno z obsahu...
*Úvodník
*Chemické ošetření
citrusových plodů

*Ostrovní kuchyně Velké
Británie

*Recepty naší anglické
tety

*Deštníky v Anglii
*Lunární kalendář Krásné
paní - březen

*Vajíčka nejen
o Velikonocích

*Lunární kalendář Krásné
paní - duben

*Špenát a kopřiva
*Lunární kalendář Krásné
paní - květen

*Blanka Bohdanová: Život
bez hořkosti

*Jaro na zahrádce
*Vyrábíme vodní mlýnek
*Óda na utopence
*Pěstujeme citrusy
*Elixír zdraví
a dlouhověkosti

*Palačinky a omelety
*Jahody
*Pórek
*Horoskopy Ivany Reginy
Sádlové

*Dětský koutek

*Základní informace

 Archivy Zákaznického
 magazínu
*Potraviny
*Stavebniny

 Deštníky v Anglii
Velká Británie je typická svým deštivým podnebím - to vám potvrdí snad každý, kdo na tento ostrov někdy zavítal. Pomineme-li však tuto "maličkost", je však Velká Británie skvělým místem pro všechny typy dovolené, a to díky rozmanitosti půvabů a krásným oblastem Anglie, Skotska, Walesu i Severního Irska.

anglické obydlí

Najdeme tu krásné písečné pláže, k objevení na nás čekají rovněž i stovky hradů a známých staveb, hory, nádherná jezera, řeky a průplavy k výletům na lodích a k vodním sportům, fantastické parky a zahrady, malebné vesničky a mnoho historicky zajímavých míst. Každá oblast má svůj osobitý šarm, a proto je nejlepší navštívit jich více a poznat tak rozmanitost této skvělé země. Živé město Londýn je pak hlavním centrem nákupů, návštěv muzeí, památek, historických budov, divadel a také zábavy.

Oficiální název (český): Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Oficiální název (originální): United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Státní zřízení: parlamentní monarchie
Členství v mezinárodních organizacích: OSN, EU, NATO, OECD, G-7, Commonwealth
Hlavní město (počet obyvatel): London [Londýn] (6,9 mil.)
Rozloha (pořadí ve světě): 244 103 km2 (76.)
Počet obyvatel (pořadí): 58 135 000 (20.)
Úřední, resp. užívané jazyky: angličtina (úřední jazyk), velština, gaelština, cornwallština
Měna: britská libra (pound)

Doprava do Velké Británie i po ní
V dnešní době je už velmi snadné dostat se z Evropy do Velké Británie, a to díky Eurotunelu, kterým se auta z Calais přepraví do Folkestone jen za 30 minut. Spojení s Británií zajišťuje také množství trajektů z Francie, Holandska a Belgie. Díky rozsáhlé síti dálnic (neplatí se zde žádné poplatky) a silnic je velmi snadné cestovat po celé zemi. Velká města jsou přeplněna a auta nejsou nutná v hlavních městech, jako je Londýn. Rychlostní limit na dálnicích je 70 mil/hod. (112 km/h), mimo obec 40 mil/hod. (64 km/h) a v obcích je to 30 mil/hod. (48 km/h). Povolené množství alkoholu je 0,8 promile.

Anglie

Trocha zeměpisu
Velká Británie je největší ostrovní stát Evropy ležící v Atlantském oceánu. Na jihu je od evropské pevniny oddělen průlivem La Manche a Calaiskou úžinou. Východní pobřeží oblévá Severní moře. Pobřeží státu je členité, a to hlavně na severozápadě. Ostrov Man leží v Irském moři, Normandské ostrovy při pobřeží Francie. Na severu v Atlantském oceánu patří k Velké Británii souostroví Orkneje a Shetlandy.

Podle povrchu můžeme území státu rozdělit na tři oblasti:

 • Západní Anglie s Walesem a Skotskem - území většinou hornaté, s málo úrodnou půdou, vyplněné na severu Kaledonským pohořím a pohořím Grampiany s nejvyšší horou státu Ben Nevis (1342 m). Středem Anglie se táhne pohoří Penniny a prochází Walesem na Cornwallský poloostrov.
 • Jihovýchodní Anglie - má nížinný ráz a je nejúrodnější oblastí státu.
 • Severní Irsko - rovina pokryta rašeliništi a vřesovišti.
 • Řeky a jezera
  Na britských ostrovech je mnoho krátkých řek s malým spádem, klidným tokem a trvalým stavem vody. Nejdelší řekou je Thames (Temže), na které leží hlavní město Londýn. Ústí řek jsou otevřena, takže velký mořský příliv vniká hluboko do vnitrozemí - Londýn leží 60 km od pobřeží, a přesto sem mohou plout i větší námořní lodě. Ve Skotsku jsou četná jezera zvaná loch. Odtud také pochází název skotského jezerního maskota lochnesské příšery.

  Anglie

  Podnebí
  Podnebí je oceánské s vlhkou zimou většinou bez sněhu a s létem chladnějším než u nás. Západní větry přinášejí hodně dešťových srážek, vzduch bývá často nasycen vodními parami, které se tak srážejí ve žlutavou, skoro neproniknutelnou mlhu.

  Obyvatelé
  Obyvatelé jsou z 80% Angličané, zbytek tvoří Skotové (z malé části mluvící keltskou galštinou), Irové a Walesané (z nichž asi 900 tisíc mluví keltskou welštinou). Průměrná hustota zalidněni je velká, ale osídlení není, jak už to tak bývá, rovnoměrné. Nejhustěji jsou zalidněny průmyslové oblasti ve střední a jižní Anglii, hornaté kraje Skotska a Walesu jsou osídleny řídce. Většina obyvatel žije ve městech, z toho polovina ve velkoměstech.

  Anglie

  Londýn a další města
  Hlavní město Londýn patří mezi největší města světa. Leží při jihovýchodním pobřeží na řece Temži. Je významným obchodním a průmyslovým střediskem státu, křižovatkou železniční, silniční, letecké i námořní dopravy domácího i mezinárodního významu. Podél Temže se rozprostírá nejstarší část města s hradem Tower a obchodním centrem zvaným The City. Je zde mnoho kulturních a historických staveb, muzeí, obrazáren i galerií. S Londýnem splynula i další sídla, např. Greenwich s proslulou hvězdárnou a nultým poledníkem nebo Croydon s nejstarším letištěm. Blízko Londýna je rovněž královská rezidence Windsor. Ve střední Anglii, tedy v nejprůmyslovější části státu, je řada velkých průmyslových měst: Birmingham - s významným kovodělným průmyslem; Liverpool - největší zaoceánský přístav i místo, odkud pochází světoznámí The Beatles nebo Manchester - středisko textilního průmyslu. Kromě velkých průmyslových a obchodních středisek je v Anglii řada menších měst, která v historii a kultuře Velké Británie sehrála důležitou roli. Jsou to např. stará univerzitní města Cambridge a Oxford nebo arcibiskupská sídelní města Canterbury a Salisbury.

  Hlavním městem Skotska, střediskem skotské kultury a zároveň sídlem univerzity, je Edinburgh. Největší přístav ve Skotsku a třetí největší město Velké Británie je Glasgow, ležící při západním pobřeží. Hlavním městem Walesu je Cardiff. V Severním Irsku je hlavní město Belfast známé svým textilním průmyslem a loděnicemi.

  jm


  cara
  © 2001 - 2004 COOP Centrum družstvo
  Realizace DELEX s.r.o.

  Zákaznický magazín 1/2004

   Starší vydání
  Zákaznický magazín 4/2003 4/2003

  Zákaznický magazín 3/2003 3/2003